Contact

Close
Contact

Heading

Close X
Меню

Фінансова та юридична інформація


2022

2021

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 07.12.2022Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року
Фінансовий звіт за 2021 рік
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року
Звіт про управління 2021 рікКонкурс (тендер) на пошук аудитора
Звіт незалежного аудитора фін. звітність за 2020 рік
Звіт про управління за 2020 рік
Річний звіт емітента за 2020 рік
Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (20/04/2021)
Підсумки голосування 19/04/2021 (файл PDF)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (файл PDF)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (файл WORD)
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 10.02.2021
Підсумки голосування

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів