Contact

Close
Contact

Heading

Close X
Меню

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

2023 рік

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 14.04.2023

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 14.04.2023

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 18.12.2023

2022 рік

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 07.12.2022

Фінансовий звіт за 2021 рік

Звіт про управління 2021 рік

2021 рік

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

Конкурс (тендер) на пошук аудитора

Звіт незалежного аудитора фін. звітність за 2020 рік

Звіт про управління за 2020 рік

Річний звіт емітента за 2020 рік

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 20.04.2021

Підсумки голосування 19/04/2021 (файл PDF)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (файл PDF)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (файл WORD)

Підсумки голосування

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 10.02.2021

2020 рік

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 28.04.2020

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 28.04.2020

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 29.04.2020

Звіт про управління за 2019 рік

Річний звіт емітента за 2019 рік

2019 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 31.01.2019

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 11.04.2019

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 26.04.2019

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2019

Річний звіт емітента за 2018 рік

Звіт про управління за 2018 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 02.05.2019

2018 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 20.04.2018

Особлива інформація про надання попередньої згоди про вчинення значних правочинів 20.04.2018

Річний звіт емітента за 2017 рік

2017 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 21.04.2017

Особлива інформація про надання попередньої згоди про вчинення значних правочинів 21.04.2017

Річний звіт емітента за 2016 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 31.07.2017

2016 рік

Річний звіт емітента за 2015 рік